Přeskočit obsah

WSLed

Rychlé použití

from dtbox.wsled.shortcuts import wsled
from dtbox.colors import *

wsled.color(GREEN)

Jednoduché cvičení s WSLED je barevná duha (TODO link).

Třída

Konstruktor

from dtbox.pinout import PIN_CONNECTOR_1
ws = WSLed(pin=PIN_CONNECTOR_1, length=1)
  • pin - číslo pinu, na který je wsled připojena (výchozí PIN_CONNECTOR_1 z dtbox.pinout)
  • length - počet připojených wsled (použije se pro led pásek/kolečko/panel, základní světélko používá výchozí hodnotu 1)

Metody

wheel_to_rgb

@staticmethod
def wheel_to_rgb(pos, dev=1)

Převede pozici na barevném kolečku a vzdálenost od kraje na RGB

  • pos - pozice na barevném kolečku (0-255)
  • dev - vzdálenost od kraje (výchozí je 1)

Ukázka

wsled.color(wsled.wheel_to_rgb(pos=53, dev=2))

random_color

def random_color()

Rozsvítí náhodnou barvu

Ukázka

wsled.random_color()

wheel_color

def wheel_color(color_position, intensity)

Rozsvítí barvu podle barevného kolečka

  • color_position - úhel na barevném kolečku (0-255)
  • intensity - vzdálenost od okraje kolečka

Ukázka

wsled.color(wsled.wheel_color(color_position=54, intensity=2))

color

def color(color=RED, i=0)

Rozsvítí barvu

  • color - barva (výchozí RED z dtbox.colors)
  • i - index rozsvícené led (v případě led pásky, výchozí 0)

Ukázka

wsled.color((20, 20, 20))

rainbow_cycle

def rainbow_cycle(wait=3, intensity=2)

Postupně na wsled rozsvítí barvy duhy

  • wait - interval měnění barvy v milisekundách
  • intensity - intenzita

Ukázka

wsled.rainbow_cycle()