Přeskočit obsah

NTP hodiny

Zadání

Ntp je protokol, který je zodpovědný za to, že všechny počítače v síti mají nastavený stejný čas.

 • Kde se například využívá ntp? (hodiny na mobilu)

Vytvořte program, který se připojí na internet, pomocí ntp nastaví čas na počítači a opakovaně bude aktualizovat čas zobrazovaný na displeji.

Postup

 1. z modulu shortcuts ze složky display knihovny dtbox importujte objekt display
 2. z modulu shortcuts ze složky network knihovny dtbox importujte objekt network
 3. z modulu time importujte funkci sleep_ms
 4. importujte modul ntptime
 5. importujte modul time
 6. pomocí funkce connect objektu network se připojte k internetu
 7. pomocí funkce settime modulu ntptime nastavte čas
 8. TODO

Řešení

from dtbox.display.shortcuts import display
from time import sleep_ms
from dtbox.network.shortcuts import network
import ntptime
import time

network.connect()

ntptime.settime()
while True:
  t = time.localtime(time.mktime(time.localtime()) + 2*3600)
  hours = "%02d" % (t[3],)
  minutes = "%02d" % (t[4],)
  display.show(hours+"."+minutes)
  sleep_ms(1000)