Přeskočit obsah

Začínáme

Vždy, než začneš krabičku používat a nevíš, v jakém stavu ji nechal ten, kdo si s ní hrál před tebou, je dobré DT-Box resetovat do základního nastavení.

Reset

Krabička se dá do základního nastavení uvést tím, že před zapojením napájení (zastrčením USB kabelu) drží obě tlačítka. Pokud probíhá reset zařízení svítí oranžová LED, po dokončení svítí zelená. Tato operace trvá přibližně 20 vteřin.

Rychlé použití

Pokud je DT-Box správně resetovaný do základního nastavení, Je možné nalézt v souboru main.py, základní ukázky. Spustíš je tím, že odkomentuješ řádek, který tě zajímá.

show_version()

#from demos import led
#from demos import wsled
#from demos import display_animate
#from demos import temperature_display
#from demos import distance_display
#from demos import buzzer_melody

test(display_steps=False)

Následuje sbírka jednotlivých kapitol, některé se opakují a překrývají, postupně na obsahu pracujeme.

Pro zkušenější čtenáře můžeme nabídnout referenční příručku - odkaz v menu.

Ukázky - examples

Tyto kapitoly ukazují na krátkém kódu jak pracovat s jednotlivými periferiemy DT-Boxu.

 1. LED - Signalizační LED červená, oranžová, zelená
 2. Vzdálenost - Zobrazení vzdálenosti
 3. WSLED - Barevné světlo s WS LED
 4. Teplota - Zobrazení teploty
 5. Melodie - Pípání melodie
 6. Display - Animace na display
 7. Databáze - odeslání dat z teploměru do cloudového úložiště

Úlohy - exercises

Jednotlivé úlohy s řešením, které mají praktické využití.

 1. Led - rozsvícení LED
 2. WSLed - barevná LED
 3. Blesk - blesk
 4. Animace na display - animace na display
 5. Zobrazení vzdálenosti - zobrazení vzdálenosti
 6. Zobrazení teploty - zobrazení teploty
 7. Melodie - melodie
 8. NTP hodiny - hodiny (synchronizace s NTP)

Projekty - projects

 1. Barevné světlo - barevné světlo
 2. Teploměr - teploměr (vizuální a akustický)
 3. Parkovací senzor - parkovací senzor (vizuální a akustický)
 4. Morseova abeceda - morseova abeceda (vizuální a akustická)
 5. Hodiny - hodiny (nastavení pomocí tlačítek)
 6. Stopky - stopky
 7. Vnitřní hodiny - vnitřní hodiny
 8. Test reakční doby - test reakční doby
 9. Memory game - hra: zapamatuj si sekvenci

Výuková témata

TODO tato kapitola čeká na své zveřejnění, bude určená učitelům, aby podle nich mohli vést jednotlivé lekce vyučování.

Jednotlivé metodické části jsou koncipované pro vyučovací hodiny 45 min. Pro dvouhodinové vyučování je vhodné kombinovat s průřezovými tématy (digitalizace informace, algoritmizace, dekompozice problému, analytické myšlení, big data, IoT, Internet, bezpečnost, …).

Témata jsou rozdělena na výuková a projektová. Každé téma je zpracováno samostatně do metodického listu a pracovního listu.

 1. úvodní seznámení - demonstrace z připravených příkladů, skladba a syntax Python programů
 2. proměnné a reprezentace dat v počítači - volání funkcí, int, string, bool
 3. cykly for/while - blikání, pípání, barvy, animovaný text
 4. čtení vstupních dat - teplota, vzdálenost
 5. podmínky if - matematická logika, and/or, podmíněné zobrazení
 6. vlastní podprogramy (funkce) - obsluha tlačítka, rozsah platnosti proměnných, globální proměnné
 7. složené datové struktury - seznamy a slovníky
 8. připojení k internetu, práce s wifi, čtení dat
 9. odesílání dat to časosběrné DB

Dokumentace OctopusLAB

Z těchto návodů jsme vycházeli, když jsme budovali DT-Box. Mohou být cenným zdrojem informací, které zatím nejsou v naší dokumentaci zahrnuty.