Přeskočit obsah

Začínáme

Metodika

Jednotlivé metodické části jsou koncipované pro vyučovací hodiny 45 min. Pro dvouhodinové vyučování je vhodné kombinovat s průřezovými tématy (digitalizace informace, algoritmizace, dekompozice problému, analytické myšlení, big data, IoT, Internet, bezpečnost, …).

Témata jsou rozdělena na výuková a projektová.Každé téma je zpracováno samostatně do metodického listu a pracovního listu.

Výuková témata

 1. úvodní seznámení - demonstrace z připravených příkladů, skladba a syntax Python programů
 2. proměnné a reprezentace dat v počítači - volání funkcí, int, string, bool
 3. cykly for/while - blikání, pípání, barvy, animovaný text
 4. čtení vstupních dat - teplota, vzdálenost
 5. podmínky if - matematická logika, and/or, podmíněné zobrazení
 6. vlastní podprogramy (funkce) - obsluha tlačítka, rozsah platnosti proměnných, globální proměnné
 7. složené datové struktury - seznamy a slovníky
 8. připojení k internetu, práce s wifi, čtení dat
 9. odesílání dat to časosběrné DB

Projekty - projects

 1. barevné světlo
 2. teploměr (vizuální a akustický)
 3. parkovací senzor (vizuální a akustický)
 4. morseova abeceda (vizuální a akustická)
 5. hodiny (nastavení pomocí tlačítek)
 6. stopky
 7. vnitřní hodiny
 8. test reakční doby

Přiklady - exercises

 1. rozsvícení LED
 2. barevná LED
 3. blesk
 4. animace na display
 5. zobrazení vzdálenosti
 6. zobrazení teploty
 7. melodie
 8. hodiny (synchronizace s NTP)
 9. odeslání dat z teploměru do cloudového úložiště

Jak začít

Ukázky - demos

Pro přehled jednotlivých funkcí se ze souboru main.py automaticky spustí jednotlivé ukázky.

Původní návody OctopusLAB