Přeskočit obsah

Vnitřní hodiny

Zadání

Vytvořte hru pro DT-Box, ve které uživatel bude muset stisknout tlačítko po uplynutí určitého časového úseku. Hra bude spočívat v tom, že hráč celou dobu čas neuvidí, ale uvidí ho až na konci, načež se mu zobrazí odchylka od cíleného časového úseku.

Rozšíření

  1. Přidejte na začátek i konec programu blikající animaci, která dodá hře lepší vzhled.

Evokace

Pomocí této hry si může hráč změřit přesnost svého vnímání času.

  • K čemu je dobré mít přesné vnímání času? (vytrvalostní běžci pro udržení tempa)
  • Viděli jste podobné použití v praxi?
  • Jak vypadá ovládání takového zařízení? (tlačítka, nastavovací kolečka, mobilní aplikace)
  • Které parametry chceme ovládat? (barva, intenzita)
  • Jaké jsou požadavky na ovládání (intuitivnost, častost použití, cena)

Uvědomění

Jaké periferie knihovny dtbox budeme potřebovat?
Button, Display
Jaké datové reprezentace budeme potřebovat?
čas spuštění:
start_time = time.time_ns()
konečný čas
total_time = time.time_ns() - start_time

Jak spočítám absolutní hodnotu?

abs(-3)

Jaká bude hlavní struktura kódu?

  • proměnné uchovávající čas
  • obsluha tlačítek (spuštění, konec)
  • funkce end vyhodnocující výsledek

Jaké jsou rizikové stavy?

  • záporná hodnota při zastavení před skončením časomíry, nutno při odčítání použít absolutní hodnotu

Reflexe

Co se vám na řešení líbí/nelíbí?
Kde si dokážete představit použití vašeho řešení? (kontrola s odpověďmi u evokace)
Jak byste pozměnili projekt, aby byl lépe použitelný v praxi?
Které části implementace byly nejnáročnější?
Co byste poradili někomu, kdo se chystá vytvořit podobný projekt?