Piny

dtbox.pinout obsahuje symbolické názvy číselných pinů, které používáme pro HW identifikaci připojených periferií. Nahrazujeme tím použití nízkoúrovňového machine.Pin(<int>).

Pokročilé téma

Pokud používáte pro přístup k periferiím zkratky shortcuts, tak pinout k ničemu nepotřebujete. Využijete ho pouze, pokud budete vytvářet vlastní objekty pro periferie, např. při zapojení dvou teploměrů nebo dvou WS LED.

Tedy např. pro přístup k LED místo čísla pinu, které je obtížně zapamatovatelné:

import machine import Pin

led = Pin(27, Pin.Out)

V DT-Boxu použijeme symbolický název:

import machine import Pin
import dtbox.pinout import PIN_LED_RED

led = Pin(PIN_LED_RED, Pin.Out)

Přehled všech pinů

dtbox.pinout název číslo pinu
PIN_BUTTON_RESET 0
PIN_BUTTON_X 35
PIN_BUTTON_O 34
PIN_DISPLAY_CLOCK 22
PIN_DISPLAY_DEVICE_IO 21
PIN_CONNECTOR_1 33
PIN_CONNECTOR_T 32
PIN_ULTRASONIC_ECHO 16
PIN_ULTRASONIC_TRIGGER 17
PIN_BUZZER 25
PIN_LED_RED 27
PIN_LED_GREEN 26
PIN_LED_AMBER 25