Přeskočit obsah

Memory game

Zadání

Vytvořte program ro DT-Box, který vytvoří náhodnou sérii čtyř logických hodnot, podle kterých postupně rozsvítí buď pravou nebo levou stranu. Hráč si tuto sekvenci musí zapamatovat a po přehrání pomocí tlačítek naklikat stejnou sekvenci.

Rozšíření

  1. Při každém stisknutí tlačítka hráčem příslučná strana problikne, aby signalizovala, že hráč tlačítko stisknul.
  2. Kromě blikání bude signalizace probíhat i pomocí pípání dvou různých frekvencí.
  3. Udělejte hru složitější tím, že se po každém správném zadání sekvence prodlouží.

Evokace

Představte si situaci, kdy si potřebujete zapamatovat sekvenci údajů. Například při vaření?

  • Kde jinde je potřeba si pamatovat určitou sekvenci? (zneškodnéní výbušnin)

Uvědomění

Jaké periferie knihovny dtbox budeme potřebovat?
Button, Display
Jaké datové reprezentace budeme potřebovat?
sérii logických hodnot
values = []
konstanty pro rozsvícení displaye
left = '88  '
right = '  88'

Jak získám náhodnou logickou hodnotu?

values.append(random.getrandbits(1))

Jaká bude hlavní struktura kódu?

  • values[] - list logických hodnot
  • obsluha tlačítek (levá pravá)
  • počáteční smyčka, která přehraje sekvenci

Reflexe

Co se vám na řešení líbí/nelíbí?
Kde si dokážete představit použití vašeho řešení? (kontrola s odpověďmi u evokace)
Jak byste pozměnili projekt, aby byl lépe použitelný v praxi?
Které části implementace byly nejnáročnější?
Co byste poradili někomu, kdo se chystá vytvořit podobný projekt?