Přeskočit obsah

Zobrazení vzdálenosti

Zadání

Ultrazvukový senzor nám umožňuje zjistit vzdálenost. Toho se dá využít například u parkovacího senzoru.

 • Kde se setkáme s lokalizací pomocí ultrazvuku? (netopýr)

Vytvořte program, který na display napíše vzdálenost nejbližšího objektu směrem od ultrazvukového senzoru.

Postup

 1. z modulu shortcuts ve složce display knihovny dtbox importujte objekt display
 2. z modulu shortcuts ve složce ultrasonic knihovny dtbox importujte objekt ultrasonic
 3. do proměnné distance uložte výsledek funkce distance_cm objektu ultrasonic přetypovaný na řetězec
 4. proměnnou zobrazte na display pomocí funkce show

Řešení

from time import sleep
from dtbox.ultrasonic.shortcuts import ultrasonic
from dtbox.display.shortcuts import display

while True:
  distance = ultrasonic.distance_cm()
  print(distance)
  display.show_right(distance)
  sleep(1)