Přeskočit obsah

Buzzer

Rychlé použití

from dtbox.buzzer.shortcuts import buzzer
from dtbox.melody import *

# zahraj jednu z připravených melodií
buzzer.play_melody(indiana)
buzzer.play_melody(starw)
buzzer.play_melody(mario)

Jednoduché cvičení s pípátkem je morseovka (TODO link).

Třída

Konstruktor

Buzzer(pin=PIN_BUZZER)
 • pin - číslo pinu, na který je buzzer připojen (výchozí je PIN_BUZZER z dtbox.pinout)

Ukázka

from dtbox.buzzer import Buzzer
from dtbox.pinout import PIN_BUZZER

buzzer = Buzzer(PIN_BUZZER)

Metody

play_tone

def play_tone(freq, length=2, volume=50)

Metoda přehraje tón

 • freq - frekvence přehraného zvuku
 • length - délka tónu length=2 → ½, length=4 → ¼
 • volume - hlasitost

Ukázka

buzzer.play_tone(freq=500, length=4, volume=10)

beep

def beep(freq=1000, length=100)

Metoda přehraje tón

 • freq - frekvence přehraného tónu
 • lenght - délka tónu length=2 --> 1/2, length=4 --> 1/4

Ukázka

buzzer.beep(freq=500, length=100)

play_melody

def play_melody(melody, speed=60, autoPause=0, volume=50)

Metoda přehraje melodii

 • melody - melodie (list not)
 • speed - rychlost (BPM)
 • autoPause - automatická pauza mezi notami
 • volume - hlasitost

Ukázka

from dtbox.melody import indiana

buzzer.play_melody(melody=indiana, speed=60, autoPause=0, volume=10)

play_tones

def play_tones(melody, autoPause=False, volume=50)

Metoda přehraje melodii

 • melody - melodie (list not)
 • autoPause - automatická pauza mezi notami
 • volume - hlasitost

Ukázka

```py from dtbox.melody import indiana

buzzer.play_melody(melody=indiana, autoPause=0, volume=10)