Přeskočit obsah

InfluxDB

dtbox.influxdb.InfluxDB

Tato třída poskytuje zjednodušenné rozhraní pro zápis do databáze InfluxDB. Rozhraní je kompatibilní s InfluxDB v1.8 a v2.*, přičemž využívá api v2 (více infromací zde).

Konstruktor

InfluxDB( host, auth, bucket, measurement, organisation=None, **tags)

Parametrv1.8v2.*
hostURL InfluxDB serveru
authjmeno:heslo1API klíč
bucketNázev databáze2Název bucketu
measurementNázev měření
organisation-Název organizace
**tagsTagy pro měření např. place='Praha'

1 Přihlašovací údaje uživatele InfluxDB ve tvaru jmeno:heslo (např. pepa:1234)

2 Název databáze a retention policy ve tvaru databaze:retention-policy

Ukázka
from dtbox.influxdb import InfluxDB

influxdb = InfluxDB(host='influxdb.example.xyz', auth='api_adsfydfgx5g4==', bucker='some_bucket', measurement='weather', organistaion='exampleorg')

Metody

from_config

def from_config()

Vytvoří instanci s hodnotami z konfigurace

Ukázka
influxdb = InfluxDB.from_config()

set_measurement

def set_measurement(measurement)

Nastaví název měření

  • measurement - název měření
Ukázka
influxdb.set_measurement('weather')

set_tag

def set_tag(name, value)

Nastaví další tag

  • **kwargs - tagy
Ukázka
influxdb.set_tag('id', '1')

set_tags

def set_tags(**kwargs)

Nastaví všechny tagy

  • **kwargs - tagy
Ukázka
influxdb.set_tags({'id': '1'})

write

def write(**fields)

Zapíše do databáze

  • **fields - data k zapsání do databáze
Ukázka
influxdb.write(temperature=25.2, humidity=45)