Tóny

dtbox.notes obsahuje proměnné pro všechny noty, které jsou uloženy jako hodnota frekvence.

Import
from dtbox import notes

Ukázka

notes.py
B0  = 31
C1  = 33
CS1 = 35
D1  = 37
DS1 = 39
E1  = 41
F1  = 44
...