Tóny

dtbox.notes obsahuje proměnné pro všechny noty, které jsou uloženy jako hodnota frekvence.

Tóny (noty) se použijí v metodách play_tone nebo play_melody objektů třídy Buzzer.

Pozn.: V notách se používá anglický přepis, tedy česká nota H se zapisuje B. Půltóny jsou vždy jen zvýšené a zapisuje se za tón S, př.: Fis zapíšeme "FS2". Za notu se zapíše číslo oktávy. K dispozici je 7 celých oktáv 1-7.

oktáva:
     CS DS  FS GS AS
    C D E F G A B

Příklad použití:

Import
# import vsech not
from dtbox import notes

# pouziti napr. v play_tone
from dtbox.buzzer.shortcuts import buzzer
buzzer.play_tone(notes.C1)

Obsah souboru /lib/dtbox/notes.py:

notes.py
B0 = 31
C1 = 33
CS1 = 35
D1 = 37
DS1 = 39
E1 = 41
F1 = 44
FS1 = 46
G1 = 49
GS1 = 52
A1 = 55
AS1 = 58
B1 = 62
C2 = 65
CS2 = 69
D2 = 73
DS2 = 78
E2 = 82
F2 = 87
FS2 = 93
G2 = 98
GS2 = 104
A2 = 110
AS2 = 117
B2 = 123
C3 = 131
CS3 = 139
D3 = 147
DS3 = 156
E3 = 165
F3 = 175
FS3 = 185
G3 = 196
GS3 = 208
A3 = 220
AS3 = 233
B3 = 247
C4 = 262
CS4 = 277
D4 = 294
DS4 = 311
E4 = 330
F4 = 349
FS4 = 370
G4 = 392
GS4 = 415
A4 = 440
AS4 = 466
B4 = 494
C5 = 523
CS5 = 554
D5 = 587
DS5 = 622
E5 = 659
F5 = 698
FS5 = 740
G5 = 784
GS5 = 831
A5 = 880
AS5 = 932
B5 = 988
C6 = 1047
CS6 = 1109
D6 = 1175
DS6 = 1245
E6 = 1319
F6 = 1397
FS6 = 1480
G6 = 1568
GS6 = 1661
A6 = 1760
AS6 = 1865
B6 = 1976
C7 = 2093
CS7 = 2217
D7 = 2349
DS7 = 2489
E7 = 2637
F7 = 2794
FS7 = 2960
G7 = 3136
GS7 = 3322
A7 = 3520
AS7 = 3729
B7 = 3951
C8 = 4186
CS8 = 4435
D8 = 4699
DS8 = 4978