Přeskočit obsah

Thermometer

Rychlé použití

from dtbox.thermometer.shortcuts import thermometer

# odečtení hodnoty ze senzoru - vrací float (desetinné číslo)
t = thermometer.get_temp()
# 2 desetinná místa jsou zbytečná, zaokrouhlíme na jedno
t = round(t, 1)

Jednoduché cvičení s teploměrem je zobrazení hodnoty na displej (TODO link).

Třída

Konstruktor

Thermometer(pin=PIN_CONNECTOR_T)
  • pin - číslo pinu, na který je teploměr připojen (výchozí je PIN_CONNECTOR_T z dtbox.pinout)

Ukázka

from dtbox.pinout import PIN_CONNECTOR_T

thermometer = Thermometer(pin=PIN_CONNECTOR_T)

Metody

get_temp

def get_temp(retries=3)

Vrátí teplotu naměřenou z teploměru

  • retries - počet pokusů při měření (Výchozí je 3)

Ukázka

print(thermometer.get_temp())