Přeskočit obsah

Button

Třída

Konstruktor

Button(pin, long_press_ms=1000)
  • pin - čislo pinu, na který je tlačítko zapojeno (používáme PIN_BUTTON_X nebo PIN_BUTTON_O z dtbox.pinout)
  • long_press_ms - doba v ms, která bude považována za dlouhé stistknutí (výchozí hodnota je 1000 ms)

Ukázka

Initializace tlačítek
from dtbox.button import Button
from dtbox.pinout import PIN_BUTTON_X, PIN_BUTTON_O

button_x = Button(pin=PIN_BUTTON_X)
button_o = Button(pin=PIN_BUTTON_O)

Metody

Stisknutí tlačítka

# při stisknutí vypíše do konzole

@button_x.on_press
def press():
    print('pressed')

Metoda dekorovaná @button_x.on_press se provede při každém stisnutí tlačítka

Uvolnění tlačítka

@button_x.on_release
def release():
    print('release')

Metoda dekorovaná @button_x.on_release se provede při každém uvolnění tlačítka

Dlouhé stisknutí

@button_x.on_long_press
def long_press():
    print('long press')

Metoda dekorovaná @button_x.on_long_press se provede při dlouhém stisku tlačítka. Dobu kdy se stisk považuje za dlouhý je možné změnit v konstruktoru, parametrem long_press_ms.