Odesílání teploty do cloudu

Tato ukázka se nachází v souboru temperature_display_cloud.py

Tento program přečte teplotu z teploměru a odešle jí do databáze, ze které poté lze vytvořit graf.

Kód

from dtbox.influxdb.shortcuts import influxdb
from dtbox.thermometer.shortcuts import thermometer
from dtbox.display.shortcuts import display
from dtbox.network.shortcuts import network
from time import sleep, sleep_ms

print("---thermometer-cloud---")

display.show(" .  ")
sleep_ms(100)
display.show(" . ")
sleep_ms(100)
display.show("  . ")
sleep_ms(100)
display.show("  .")
sleep_ms(100)
display.show("  ")

network.connect()

while True:
  temp = thermometer.get_temp()
  print("Temperature {}".format(temp))


  disp_list = [" ", " ", " ", " ", " "]
  str_temp = str(temp)[0:5] # trim in case of more than 5 chars (one for decimal point)

  for i in range(1, len(str_temp)+1):
    disp_list[-i] = str_temp[-i]

  display.show("".join(disp_list))

  print("databaseDB write")
  influxdb.write(temperature=temp)
  sleep(5)