Přeskočit obsah

Ultrasonic

Rychlé použití

from dtbox.ultrasonic.shortcuts import ultrasonic

# odečtení hodnoty ze senzoru - vrací float (desetinné číslo)
d = ultrasonic.distance_d()
# 4 desetinná místa jsou zbytečná, zaokrouhlíme na jedno
d = round(d, 1)

Jednoduché cvičení s ultrazvukovým sensorem vzdálenosti je zobrazení hodnoty na displej (TODO link).

Třída

Konstruktor

Ultrasonic(self, trigger_pin=PIN_ULTRASONIC_TRIGGER, echo_pin=PIN_ULTRASONIC_ECHO, echo_timeout_us=500 * 2 * 30)
  • trigger_pin - číslo trigger pinu (výchozí PIN_ULTRASONIC_TRIGGER z dtbox.pinout)
  • echo_pin - čislo echo pinu (výchozí PIN_ULTRASONIC_ECHO z dtbox.pinout)
  • echo_timeout_us - délka vysílaného zvuku v mikrosekundách (výchozí 15_000)

Ukázka

from dtbox.pinout import PIN_ULTRASONIC_ECHO, PIN_ULTRASONIC_TRIGGER
from dtbox.ultrasonic import Ultrasonic

ultrasonic = Ultrasonic(trigger_pin=PIN_ULTRASONIC_TRIGGER, echo_pin=PIN_ULTRASONIC_ECHO)

Metody

distance_mm

def distance_mm()

Vrací vzdálenost v milimetrech

Ukázka

print(ultrasonic.distance_mm())

distance_cm

def distance_cm()

Vrací vzdálenost v centimetrech

Ukázka

print(ultrasonic.distance_cm())