WS LED

Tato ukázka se nachází v souboru examples/wsled.py

Tento program probliká základní tři barvy na wsledu a poté plynule rozsvěcí a zhasíná bílou barvu.

Kód

from time import sleep_ms
from dtbox.wsled.shortcuts import wsled
from dtbox import colors

wsled.color(colors.RED)
sleep_ms(1000)
wsled.color(colors.GREEN)
sleep_ms(1000)
wsled.color(colors.BLUE)
sleep_ms(1000)
wsled.color(colors.BLACK)

while True:
  for i in range(255):
    wsled.color((i,i,i))
    sleep_ms(2)
  for i in range(255, 0, -1):
    wsled.color((i,i,i))
    sleep_ms(2)