LED

Tato ukázka se nachází v souboru examples/led.py

Tento program několikrát rozsvítí a zhasne všechny tři barevné led

Kód

from time import sleep_ms
from dtbox.led.shortcuts import led_green, led_amber, led_red

print("---led---")

while True:
  led_red.toggle()
  sleep_ms(250)
  led_red.toggle()
  led_amber.toggle()
  sleep_ms(250)
  led_amber.toggle()
  led_green.toggle()
  sleep_ms(250)
  led_green.toggle()