Přeskočit obsah

Teploměr

Zadání

Vytvořte program pro DT-Box, který bude ukazovat aktuální teplotu na sedmisegmentovém displeji.

Rozšíření

  1. Upravte program tak, aby místo displeje k vyjádření teploty využíval různé zvukové frekvence.
  2. Upravte program tak, aby sloužil jako zdravotnický teploměr tak, že bude pomocí barev na barevné diodě rozlišovat tři stavy; podchlazený, zdravý a zvýšená teplota.

Evokace

Představte si situaci, kdy potřebujete změřit teplotu.

  • Například při destilaci.
  • Kde jinde by se to dalo využít? (zdravotnictví)
  • Viděli jste podobné použití v praxi? (domácí teploměr)
  • Jak vypadá ovládání takového zařízení? (tlačítko na vypnutí a zapnutí)

Uvědomění

Jaké periferie knihovny dtbox budeme potřebovat?
Thermometer, Display
Jaké datové reprezentace budeme potřebovat?

aktuální teplota

temp = 25.4

Jak získám teplotu z teploměru?

get_temp()

Jaká bude hlavní struktura kódu?

  • nekonečná smyčka aktualizující zobrazenou hodnotu na displeji
  • proměnná aktuální tepolota

Reflexe

Co se vám na řešení líbí/nelíbí?
Kde si dokážete představit použití vašeho řešení? (kontrola s odpověďmi u evokace)
Jak byste pozměnili projekt, aby byl lépe použitelný v praxi?
Které části implementace byly nejnáročnější?
Co byste poradili někomu, kdo se chystá vytvořit podobný projekt?