Přeskočit obsah

Zkratky

Ke každé komponentě DT-Boxu existuje modul shortcuts. Tento modul usnadňuje práci s periferiemi.

Jeho účelem je zjednodušit začátečníkům používání zařízení tak, aby nemuseli znát detaily inicializace každého z nich.

Ukázka

Ze shortcuts improtujeme předpřipravený objekt, který můžeme ihned použít.

Tento kód blikne zelenou ledkou
from dtbox.led.shortcuts import led_green

led_green.blink()

Kdy nepoužívat shortcuts?

Zkratky je vhodné použít vždy, když pracujete s DT-Boxem ve standardním zapojení, tedy jeden teploměr a jedna WS LED.

Nepoužijete je pokud je účelem cvičení osvojit si práci s třídami a vytváření objektů, které patrí mezi základní programovací techniky.

Také je nelze použít, pokud byste chtěli použít nějaké nestandardní zapojení např. dva teploměry, nebo dvě WS LED, tak budete muset vytvořit vlastní objekt, který v konstruktoru použije nestandardní pin, viz. [dtbox.pinout].

Seznam dostupných zkratek

Název Import
Tlačítko A from dtbox.button.shortcuts import button_x
Tlačítko B from dtbox.button.shortcuts import button_o
Pípátko from dtbox.buzzer.shortcuts import buzzer
Displej from dtbox.display.shortcuts import display
Červená LED from dtbox.led.shortcuts import led_red
Žlutá LED from dtbox.led.shortcuts import led_amber
Zelená LED from dtbox.led.shortcuts import led_green
Teploměr from dtbox.thermometer.shortcuts import thermometer
Ultrazvukový sensor from dtbox.ultrasonic.shortcuts import ultrasonic
WSLed from dtbox.wsled.shortcuts import wsled
Sítové rozhraní from dtbox.network.shortcuts import network
InfluxDB rozhraní from dtbox.influxdb.shortcuts import influxdb