Přeskočit obsah

Display

Rychlé použití

from dtbox.display.shortcuts import display

# zobraz zprávu na display
display.show('ahoj')

# když je zpráva dlouhá, tak je možné ji nechat přes displej přejet
display.show('dlouha zprava', scroll=True)

Jednoduché cvičení s displejem je jednoduchá animace (TODO link).

Třída

Konstruktor

Display(clk=PIN_DISPLAY_CLOCK, dio=PIN_DISPLAY_DEVICE_IO, brightness=7)
 • clk - clock pin displeje (výchozí je PIN_DISPLAY_CLOCK z dtbox.pinout)
 • dio - input/output pin displeje (výchozí je PIN_DISPLAY_DEVICE_IO z dtbox.pinout)
 • brightness - jas (0-7)

Ukázka

from dtbox.display import Display
from dtbox.pinout import PIN_DISPLAY_CLOCK, PIN_DISPLAY_DEVICE_IO

display = Display(clk=PIN_DISPLAY_CLOCK, dio=PIN_DISPLAY_DEVICE_IO, brightness=5)

Metody

TODO: decide: table or paragraphs?

Metoda Parametry Popis Příklad
brightness val=None - jas (0-7, výchozí je nedefinována) Nastaví jas displeje display.brightness(3)
write_char char - znak k vykreslení
pos=0 - pozice
Zobrazí znak na dané pozici display.write_char('a', 2)
show value
- vstupní hodnota
align_right=False - zarovnání doprava
upsidedown=False - překlopit vzhůrunohama
scroll=False - text přejede po displeji
delay=250
- čas přepnutí animace
Zobrazí hodnotu na displeji display.show('ahoj')
clear Zhasne všechny segmenty displeje display.clear()

brightness

def brightness(val=None)

Nastaví jas (0-7)

 • val - hodnota jasu (výchozí je nedefinovaná)

Ukázka

display.brightness(val=2)

clear

def clear()

Zhasne všechny segmenty

Ukázka

display.clear()

write_char

def write_char(char, pos=0)

Vykreslí znak na určité pozici

 • char - znak
 • pos - index (výchozí je první pozice)

Ukázka

display.write_char(char='A', pos=1)

show

def show(value, align_right=False, upsidedown=False, scroll=False, delay=250)

Zobrazí řetězec na dispeji

 • value - zobrazená hodnota
 • align_right - hodnota bude zarovnána vpravo (výchozí False)
 • upsidedown - hodnota bude zobrazena vzhůru nohama (výchozí False)
 • scroll - text přejede přes display (výchozí False)
 • delay - prodleva mezi změnami animace přejíždějícího textu v ms (výchozí 250 ms)

Ukázka

Použití různých typů vstupních hodnot

Typ vstupu Příklad Výsledek
string display.show('abc') display_str.svg
boolean display.show(False) display_bool.svg
integer display.show(420) display_int.svg
float display.show(-6.9, align_right=True) display_float.svg

Příklady použití nepovinných parametrů

Popis Příklad Výsledek
Zobrazení textu zarovnaného vlevo display.show('Hello.') display_example001.svg
Zobrazení textu zarovnaného vpravo display.show('Hello.', align_right=True) display_example002.svg
Přejetí textu po displeji zprava doleve display.show('Hello.', scroll=True) display_scroll001.gif
Přejetí textu po displeji zleva doprava display.show('Hello.', align_right=True, scroll=True) display_scroll002.gif
Zobrazení text vzhůru nohama display.show('Hello.', upsidedown=True) display_example003.svg
Kombinuje otočení textu a zarovnání vpravo display.show('Hello.', align_right=True, upsidedown=True) display_example004.svg
Kombinuje otočení a přejetí textu display.show('Hello.', upside_down=True, scroll=True) display_scroll003.gif
Kombinuje otočení textu a přejetí zleva doprava display.show('Hello.', align_right=True, upside_down=True, scroll=True) display_scroll004.gif