Přeskočit obsah

Network

Shortcuts

Importuji pomocí

from dtbox.network.shortcuts import network

Třída

Konstruktor

Network(retries=0)
  • retries - počet pokusů při připojování k wifi (0 = neomezeně)

Ukázka

from dtbox.network import Network

network = Network()

Metody

connect

def connect(ssid=None, password=None)

Připojí k wifi

  • ssid - název sítě wifi (výchozí je prázdné)
  • password - heslo k síti wifi (výchozí je prázdné)

Ukázka

network.connect(ssid='mojewifi', password='heslo123')

connected

def connected():

Vrací True pokud je připojeno k wifi

Ukázka

if network.connected():
    print('connected')