Přeskočit obsah

Parkovací senzor

Zadání

Vytvořte program pro DT-Box, který bude na displeji zobrazovat aktuální vzdálenost DT-Boxu od nejbližšího objektu.

Rozšíření

  1. Přibližte tento program skutečnému parkovacímu senzoru tím, že místo displeje budete používat pípání, přičemž se podle vzdálenosti bude měnit frekvence pípání.

Evokace

Představte si situaci, kdy potřebujete znát vzdálenost od nějakého objektu. Například právě pro parkovací senzor.

  • Kde jinde by se to dalo využít?
  • Znáte zvíře, které tento princip má jako jeden ze smyslů?

Uvědomění

Jaké periferie knihovny dtbox budeme potřebovat?
Ultrasonic, Display
Jaké datové reprezentace budeme potřebovat?
aktuální vzdálenost:
distance_cm = 1

Jaká bude hlavní struktura kódu?

  • proměnná distance_cm reprezentující aktuální vzdálenost
  • nekonečná smyčka, která aktualizuje hodnotu na displeji

Reflexe

Co se vám na řešení líbí/nelíbí?
Kde si dokážete představit použití vašeho řešení? (kontrola s odpověďmi u evokace)
Jak byste pozměnili projekt, aby byl lépe použitelný v praxi?
Které části implementace byly nejnáročnější?
Co byste poradili někomu, kdo se chystá vytvořit podobný projekt?