Přeskočit obsah

Blesk

Zadání

Animace je základní prvek pro estetiku a objevuje se ve většině programů. Například načítací kolečko.

 • Kde jinde se animace vyskytují? (messenger, instagram, …)

Vytvořte program, který na pravé straně displaye vykreslí nějaký znak a postupně ho bude vykreslovat pokaždé o jednu pozici vlevo, čímž vytvoří iluzi toho, že se znak pohybuje zprava doleva.

Postup

 1. ze složky shortcuts importujte objekt display
 2. z modulu time importujte funkci sleep_ms
 3. pomocí funkce show objektu display zobrazte znak vpravo (řetězec tří mezer a znaku)
 4. funkcí sleep_ms udělejte pauzu mezi posunem znaku
 5. funkcí show zobrazte o znak jednu pozici vlevo (řetězec dvou mezer, znaku a mezery)
 6. dvakrát opakujte posun

Řešení

from dtbox.display.shortcuts import display
from time import sleep_ms

display.show("  a")
sleep_ms(300)
display.show(" ah")
sleep_ms(300)
display.show(" aho")
sleep_ms(300)
display.show("ahoj")
sleep_ms(300)
display.show("hoj ")
sleep_ms(300)
display.show("oj ")
sleep_ms(300)
display.show("j  ")
sleep_ms(300)
display.show("  ")
sleep_ms(300)

sleep_ms(1000)

# tato funkce dělá to samé
display.scroll("ahoj", scroll=true)