Přeskočit obsah

Stopky

Zadání

Vytvořte program stopky pro DT-Box, které uživateli umožní spustit, pozastavit, znovu spustit a resetovat stopky. zároveň bude čas po celou dobu vykreslován na sedmisegmentovém displeji.

Rozšíření

  1. Jednodušší způsob, který nevyužívá knihovny ‘time’, je velmi nepřesný, naprogramujte s pomocí této knihovny přesnější stopky.

Evokace

Stopky jsou obecně používány pro měření určitého časového úseku.

  • Kde se konkrétně využívají? (závody)
  • Viděli jste podobné použití v praxi?
  • Jak vypadá ovládání takového zařízení? (tlačítka, mobilní aplikace)
  • Jakou funkci lze přidat? (kola)

Uvědomění

Jaké periferie knihovny dtbox budeme potřebovat?
Button, Display
Jaké datové reprezentace budeme potřebovat?
logická proměnná, zda stopky právě běží
running = False
proměnná ukládající časovou hodnotu
current_time

Jaká bude hlavní struktura kódu?

  • proměnná ukládající čas
  • obsluha tlačítek (pozastavení a spuštění stopek)
  • nekonečná smyčka využívající metody sleep_ms pro počítání času, která přičítá čas a aktualizuje hodnotu zobrazenou na displeji

Nedostatky

  • Metoda sleep_ms je velmi nepřesná je tedy pro toto použití nevhodná

Reflexe

Co se vám na řešení líbí/nelíbí?
Kde si dokážete představit použití vašeho řešení? (kontrola s odpověďmi u evokace)
Jak byste pozměnili projekt, aby byl lépe použitelný v praxi?
Které části implementace byly nejnáročnější?
Co byste poradili někomu, kdo se chystá vytvořit podobný projekt?