Přeskočit obsah

Led

Zadání

Led je důležitý prvek většiny zařízení a má různé funkce.

  • K čemu se například led používá? (signalizace stavu, upozornění na mobilu)

Vytvořte program, který rozsvítí libovonou led diodu.

Postup

  1. Ze složky shortcuts knihovny dtbox importujte objekt green_led
  2. Využijte funkci toggle objektu green_led, která rozsvítí nebo zhasne led

Řešení

from dtbox.led.shortcuts import led_green

led_green.toggle()